2248647

Licznik odwiedzin:

REGULAMIN

 

Regulamin www.turystykaczluchow.eu


Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego www.turystykaczluchow.eu adresem URL http://www.turystykaczluchow.eu


Postanowienia regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.


Spis treści:

§1 Informacje podstawowe

§2 Zasady ogólne zakupu wycieczek

§3 Ochrona danych osobowych

§4 Założenie rezerwacji

§5 Cena wycieczki turystycznej

§6 Formy płatności Płatnośd przelewem bankowym Płatnośd przelewem internetowym Płatnośd kartą kredytową Płatnośd gotówką Płatnośd przekazem pocztowym

§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów

§8 Zmiana rezerwacji

§9 Warunki anulowania rezerwacji przez klienta

§10 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora

§11 Obsługa posprzedażowa

§12 Postępowanie reklamacyjne

§13 Postanowienia końcowe


§1 Informacje podstawowe

1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Firma Centrum V. K Sp. z O. O. 77-300 Wierzchowo Dworzec ul. Dworcowa 25 

1.2. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup wycieczek turystycznych poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej www.turystykaczluchow.eu

1.3. Założenie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie w biurze pod numerem wskazanym na stronie głównej.

1.4. Prezentowane na stronie internetowej tu materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. !!!!!!!!


§2 Zasady ogólne zakupu wycieczek

2.1. Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.

2.2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeśli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiadają Państwo ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność

2.3. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.4. Www.turystykaczluchow.eu nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

2.5. Dokonanie rezerwacji i zakupu wycieczki turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

2.6. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania świadczeń wykupionych z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zapłata za wycieczkę turystyczną podlega zwrotowi w części pomniejszonej o stratę poniesioną w wyniku zawarcia umowy i niezrealizowania świadczeń.

2.7. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.


§3 Ochrona danych osobowych

3.1. Dane wprowadzone przez Państwa do Systemu Rezerwacji Internetowej będą przetwarzane przez Biuro turystykaczluchow.eu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

3.2. Www.turystykaczluchow.eu przetwarza dane osobowe niezbędne do, nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez www.turystykaczluchow.eu), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym.

3.3 Wysyłając www.turystykaczluchow.eu Formularz Rezerwacyjny wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez www.turystykaczluchow.eu swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez www.turystykaczluchow.eu usług marketingowych polegających na promowaniu usług www.turystykaczluchow.eu i jego partnerów.

3.4 W odniesieniu do Państwa danych osobowych www.turystykaczluchow.eu stosuje zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.5 Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.6 Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.


§4 Założenie rezerwacji

Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się przez:

Internet

4.1.1. Korzystając z wyszukiwarki internetowej określacie Państwo parametry interesującej Was wycieczki turystycznej. Na tym etapie można również zaznaczyć preferowany tryb rezerwacji. (np. tylko oferty z rezerwacją Online).

4.1.2. Następnie po wyświetleniu listy porównawczej z wycieczkami spełniającymi zadane kryteria wyszukiwania wybieracie Państwo jedną z wycieczek prezentowanych przez System Rezerwacji Internetowej. Przy każdej wycieczce znajduje się informacja, czy jest ona dostępna w trybie rezerwacji Online.

4.1.3. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem wycieczki, jej ceną i dostępnością przechodzą Państwo do formularza rezerwacji („Formularz”), do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe uczestników wycieczki niezbędne do dokonania rezerwacji w Systemie Rezerwacji Internetowej. Przedstawiona oferta nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4.1.4. Po wprowadzeniu danych powinni Państwo w dolnej części Formularza zaznaczyć, że akceptujecie - po uprzednim zapoznaniu się: - zapisy niniejszego Regulaminu - warunki uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej, do których link znajduje się na Formularzu.

4.1.5. W kolejnym kroku przechodzą Państwo do rezerwacji wybierając w zależności od oferty:

a) Przycisk „REZERWUJ ONLINE”

Ta opcja umożliwia dokonanie rezerwacji z natychmiastowym potwierdzeniem miejsc. Po potwierdzeniu poprawności wprowadzonych w Formularzu danych przechodzą Państwo na stronę płatności – gdzie dokonuje się wpłaty za wycieczkę turystyczną wybierając jedną spośród kilku form płatności. Dokonanie wpłaty nie oznacza jeszcze zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, każda rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana przez www.turystykaczluchow.eu m.in. pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danej wycieczki i jej składników, terminu, dostępności wycieczki, zakresu świadczeń objętych ceną i warunków uczestnictwa w niej danego Organizatora.

W przypadku, kiedy weryfikacja jest pozytywna www.turystykaczluchow.eu zatwierdza wpłatę dokonaną przez Państwa, a następnie dokonuje rezerwacji w systemie organizatora. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Biurem Podróży a komplet dokumentów: umowa, warunki uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji otrzymujecie Państwo na wskazany w Formularzu adres e-mailowy.

W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanej wycieczki, a w szczególności jej ceny, terminu, dostępności lub świadczeń objętych ceną pomiędzy rezerwacją założoną przez Państwa, a danymi źródłowymi w systemie rezerwacyjnym Organizatora, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie przez Centrum Rezerwacji www.turystykaczluchow.eu. Jeśli zaakceptują Państwo zmodyfikowane warunki wycieczki, a w szczególności jej cenę, to www.turystykaczluchow.eu zatwierdzi wpłatę dokonaną na poczet nowej ceny wycieczki turystycznej i po uzyskaniu wymaganej dopłaty lub po zwróceniu Państwu ewentualnej nadpłaty, prześle Państwu na wskazany adres e-mail komplet dokumentów: umowę, warunki uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji, co oznacza zawarcie umowy między Państwem a Biurem Podróży. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na dokonanie zmiany w założonej rezerwacji to wówczas rezerwacja ta będzie anulowana bez kosztów przez www.turystykaczluchow.eu, a kwota wpłacona na poczet wycieczki turystycznej zostanie Państwu w całości zwrócona.


b) Przycisk „REZERWUJ”

Ta opcja umożliwia dokonanie rezerwacji wybranej oferty bez potwierdzenia miejsc. Rezerwacja ta wymaga weryfikacji dostępności miejsc przez naszego doradcę w systemie Organizatora.

Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu pełnej ceny wycieczki doradca www.turystykaczluchow.eu kontaktuje się bezpośrednio z Państwem (poprzez adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu lub telefonicznie). Po potwierdzeniu chęci zakupu wycieczki przesłany zostanie do Państwa mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora. Po sprawdzeniu przez Państwa danych w umowie czy są zgodne z Państwa zamówieniem dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym, przelewem internetowym lub kartą kredytową. Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Państwa wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Przesłanie do www.turystykaczluchow.eu mailem na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. potwierdzenia przelewu (lub alternatywnie pomyślna autoryzacja karty kredytowej) jest równoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora.

Na podstawie Państwa wpłaty nasz doradca wakacyjny potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie Organizatora, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji które upoważnia Państwa do odbioru dokumentów podróży. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Biurem Podróży.

Ze względów formalnych prosimy Państwa o podpisanie i odesłanie do www.turystykaczluchow.eu po zeskanowaniu mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia poprzedzającego Państwa rozpoczęcie wycieczki.

Centrum Rezerwacji Telefonicznej pod numerem lub 500227332.

4.1.6. Po uzyskaniu połączenia z doradcą www.turystykaczluchow.eu w Centrum Rezerwacji podajecie Państwo kod konkretnej oferty, którą jesteście zainteresowani lub ogólne preferencje dotyczące wyjazdu.

4.1.7. Doradca www.turystykaczluchow.eu potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Państwa wycieczki lub przedstawia Państwu najlepsze oferty odpowiadające podanym preferencjom.

4.1.8. Po potwierdzeniu chęci zakupu wycieczki przesłany zostanie do Państwa mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora. Po sprawdzeniu przez Państwa danych w umowie czy są zgodne z Państwa zamówieniem dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym, przelewem internetowym lub kartą kredytową. Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Państwa wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

4.1.9. Przesłanie do www.turystykaczluchow.eu mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. potwierdzenia przelewu (lub alternatywnie pomyślna autoryzacja karty kredytowej) jest równoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora.

4.1.10. Na podstawie Państwa wpłaty nasz doradca wakacyjny potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie Organizatora, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji które upoważnia Państwa do odbioru dokumentów. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Biurem Podróży.

4.1.11. Ze względów formalnych prosimy Państwa o podpisanie i odesłanie do www.turystykaczluchow.eu Umowy po zeskanowaniu mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia poprzedzającego Państwa rozpoczęcia podróży.

Punkt obsługi klienta na ulicy Dworcowej 25, 77-300 Wierzchowo Dworzec (miejscowość blisko Człuchowa).

4.1.12. Podczas bezpośredniej wizyty w Punkcie Obsługi Klienta, podajecie Państwo kod konkretnej oferty wyszukanej na Serwisie, którą jesteście zainteresowani lub ogólne preferencje dotyczące wyjazdu, jeśli Państwa potrzeby nie są do końca sprecyzowane.

4.1.13. Doradca w Punkcie Obsługi Klienta potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Państwa wycieczki lub przedstawia najlepsze oferty odpowiadające Państwa preferencjom.

4.1.14. Podpisanie umowy-zgłoszenia następuje w Punkcie Obsługi Klienta. Forma płatności wybierana jest przez Państwa. W przypadku płatności przelewem, termin jego dokonania określa Doradca. Prosimy jedynie o przestrzeganie ustalonych z doradcą www.turystykaczluchow.eu terminów płatności - gwarantuje to utrzymanie wstępnie zarezerwowanych miejsc.


§5 Cena wycieczki turystycznej

5.1. Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej.

5.2. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Www.turystykaczluchow.eu nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

5.3. Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za wycieczkę turystyczną może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.

5.4. Każdy z Organizatorów wycieczek turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa danego Organizatora.

5.5. Finalna cena zakupu wycieczki turystycznej nie jest gwarantowana przez www.turystykaczluchow.eu w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez www.turystykaczluchow.eu ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.

5.6. Www.turystykaczluchow.eu zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym Www.turystykaczluchow.eu zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa wycieczki turystycznej.


§6 Formy płatności

6.1. W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją wycieczki turystycznej, a datą jej rozpoczęcia możliwe są dwa rodzaje płatności za wycieczkę: - płatność częściowa polegająca na wpłacie tylko niewielkiej zaliczki - płatność całkowita

6.2. Wpłata zaliczki jest możliwa zwyczajowo na ok. 40 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki turystycznej, ale zasady te są każdorazowo regulowane przez każdego organizatora. Szczegółowych informacji na ten temat udzielą Państwu zawsze Doradca www.turystykaczluchow.eu

6.3. Przy wpłacie zaliczki, Doradcy turystykaczluchow.eu udzielą Państwu również szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.

6.4. W turystykaczluchow.eu mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

· Przelew bankowy

· Przelew internetowy

· Karta kredytowa

· Wpłata gotówkowa

· Przekaz pocztowy


Płatność przelewem bankowym

6.5.1. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto:


Centrum V. K Sp. z O. O. 

PL 22203000451110000004081760

PL 61203000453110000000337350 SWIFT GOPZPLPW


Wpłata na konto wskazane w rezerwacji przyspiesza identyfikację Państwa wpłat.

6.5.2. Wypełniając druk przelewu, w tytule przelewu wpisują Państwo numer płatności nadany przez www.turystykaczluchow.eu (26 cyfrowy numer znajdujący się na oświadczeniu o płatności) przesłany Państwu drogą elektroniczną w dokumentach rezerwacyjnych).

6.5.3. Potwierdzenie przelewu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wraz z następującymi danymi: - numer płatności (rezerwacji), - imię i nazwisko podróżnego.

6.5.4. Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym przez Doradcę www.turystykaczluchow.eu. W przypadku ofert last minute które cieszą się ogromnym powodzeniem prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia do www.turystykaczluchow.eu.

6.5.5. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i przekazane zostanie stosownym organom ścigania.


Płatność przelewem internetowym

6.5.6. Wybierając płatność przelewem internetowym zostaną Państwo przeniesieni (po kliknięciu w link wysłany mailem na adres wskazany w Formularzu lub korzystając z platformy PAY U umożliwiającej bezpieczne przeprowadzenie płatności internetowych) do strony logowania danego banku, gdzie należy standardowo zalogować się do swojego konta.

6.5.7. Po zalogowaniu się, zostaną Państwo przekierowani do wypełnionego formularza przelewu. Po potwierdzeniu przelewu według zasad danego banku, przelew elektroniczny zostanie zlecony.

6.5.8. Po dokonaniu poprawnej autoryzacji przelewu i płatności za wycieczkę zarezerwowaną w turystykaczluchow.eu, bank blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowany wyjazd. Czynność ta jest niezależna od turystykaczluchow.eu

6.5.9. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na koncie bankowym, nie dochodzi do zakupu wycieczki turystycznej.


Płatność kartą kredytową

6.5.10. Dokonując rezerwacji przez Internetowy System Rezerwacji zostaniecie Państwo przekierowani do bezpiecznego systemu autoryzacji kart kredytowych PAY U, umożliwiającego zapłatę kartą kredytową. Dokonując rezerwacji przez Centrum Rezerwacji turystykaczluchow.eu, otrzymacie Państwo e-mailem link, które umożliwi Państwu autoryzację płatności.

6.5.11. Płatności kartą kredytową może dokonać właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia w celu opłacenia wycieczki turystycznej jest w świetle prawa przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy Art. 278. § 1. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez turystykaczluchow.eu odpowiednim organom ścigania.

6.5.12. Wpisując dane karty kredytowej wyrażają Państwo zgodę na autoryzację karty do wysokości należności za wycieczkę turystyczną. Autoryzacja nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji.

6.5.13. W przypadku:

a) braku autoryzacji,

b) braku możliwości zablokowania należności na karcie,

c) gdy nie ma możliwości płatności kartą kredytową danego typu.

Www.turystykaczluchow.eu skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub drogą elektroniczną, celem ustalenia innej formy płatności.

6.5.14. Do poprawnej autoryzacji karty kredytowej, niezbędne jest podanie przez Państwa następujących danych dotyczących karty kredytowej:

a) rodzaju karty kredytowej

b) numeru karty kredytowej

c) nazwiska i imienia posiadacza karty

d) kodu CVV2/CVC2 (znajdującego się na odwrocie karty płatniczej.

Są to trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu.

6.5.15. Autoryzacja transakcji dokonywana jest przez centrum autoryzacyjne PAY U przy współpracy z bankiem, który wydał kartę. Autoryzacja karty kredytowej jest całkowicie bezpieczna i polega na przesłaniu zaszyfrowanych danych karty do centrum autoryzacyjnego PAY U turystykaczluchow.eu nie ma dostępu i nie gromadzi danych dotyczących kart kredytowych, którymi dokonywane są zapłaty za rezerwacje.

6.5.16. Po dokonaniu autoryzacji płatności za wycieczki zakupione w turystykaczluchow.eu, bank, wystawca karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowany wyjazd. Czynność ta jest niezależna od turystykaczluchow.eu


Płatność gotówką

6.5.17. Wpłat gotówkowych można dokonywać w Punkcie Obsługi Klienta turystykaczluchow.eu, którego adres znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.turystykaczluchow.eu


Płatność przekazem pocztowym

6.5.18. Płatność przekazem pocztowym dopuszczalna jest, jeżeli rezerwacja jest dokonywana na minimum 14 dni robocze przed terminem rozpoczęcia wycieczki turystycznej.

Płatności przekazem pocztowym należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto:

Centrum V.K Sp z o. o.

PL 22203000451110000004081760

PL 61203000453110000000337350 SWIFT GOPZPLPW


6.5.19. Wypełniając druk przekazu w tytule przelewu powinni Państwo wpisać numer płatności nadany przez turystykaczluchow.eu przesłany Państwu drogą elektroniczną w dokumentach rezerwacyjnych.

6.5.20. Potwierdzenie nadania przekazu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wraz z następującymi danymi: - numer płatności (rezerwacji), - imię i nazwisko podróżnego.

6.5.21. Przekaz pocztowy należy nadać w najbliższym możliwym terminie po dokonaniu rezerwacji wycieczki turystycznej, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym.


§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów

7.1. Dokumenty podróżne za zakupioną wycieczkę turystyczną – w zależności od Organizatora - mogą zostać dostarczone Państwu:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu,

b) mogą oczekiwać na odbiór na lotnisku na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw Organizatora wycieczki.

7.2. O szczegółach odbioru dokumentów zostaną Państwo poinformowani każdorazowo przez Doradcę turystykaczluchow.eu.

7.3. W szczególnych przypadkach dokumenty mogą być wysyłane pod wskazany przez Państwa adres pocztowy lub dostarczone do Punktu Obsługi Klienta. Dokumenty podróżne nie mogą zostać dostarczone na adres skrytki pocztowej.


§8 Zmiana rezerwacji

8.1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy.

8.2. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej.

8.3. Dokonanie zmian w rezerwacji wycieczki turystycznej możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. albo poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Rezerwacji turystykaczluchow.eu pod numerem Tel  500227332 

8.4. Doradca turystykaczluchow.eu dokona wszelkich zmian według Państwa życzeń i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.


§9 Warunki anulowania rezerwacji przez klienta

9.1. Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa Organizatora imprezy.

9.2. Dokonując anulacji rezerwacji powinni liczyć się Państwo z możliwością wystąpienia kosztów anulacyjnych.

9.3. Anulowanie rezerwacji wycieczki turystycznej dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. albo telefonicznie pod numerem  500227332 

9.4. Doradca turystykaczluchow.eu anuluje rezerwację wykupionej przez Państwa wycieczki turystycznej, wyjaśni, na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną zwrócone Państwu pieniądze wpłacone podczas rezerwacji wycieczki, i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.

a) W przypadku wystąpienia kosztów anulacyjnych muszą Państwo na piśmie upoważnić turystykaczluchow.eu do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów anulacyjnych.

b) Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów anulacyjnych zostaną Państwo poinformowani, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić wymaganą kwotę.


§10 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora

10.1. Zasady anulowania wycieczek przez Organizatorów zawarte są w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej.

10.2. Turystykaczluchow.eu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.

10.3. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez turystykaczluchow.eu pod wskazany w Formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.


§11 Obsługa posprzedażowa

11.1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z turystykaczluchow.eu i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

11.2. Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z turystykaczluchow.eu aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

11.3. Turystykaczluchow.eu poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.


§12 Postępowanie reklamacyjne

12.1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej w turystykaczluchow.eu wycieczki turystycznej.

12.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.

12.3. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez turystykaczluchow.eu były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w turystykaczluchow.eu mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji.

12.4. Reklamacje związane z jakością obsługi przez turystykaczluchow.eu należy składać na adres Centrum V.K Sp z o. o. ul. Dworcowa 25, 77-300 Wierzchowo Dworzec w formie pisemnej lub wysyłać je na adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Centrum V.K Sp z o. o. ul. Dworcowa 25, 77-300 Wierzchowo Dworzec rozpatrzy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania.

12.5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.


§13 Postanowienia końcowe

13.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

13.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez turystykaczluchow.eu rozstrzygane są przez sądy sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

13.3. Turystykaczluchow.eu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez turystykaczluchow.eu, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od turystykaczluchow.eu, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

13.4. Korzystając z usług świadczonych przez turystykaczluchow.eu oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

 

 

 

 
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NAPISZ DO NAS

 

Centrum V. K, ul. Dworcowa 25, 77-317 Wierzchowo Dworzec 

telefon: 500-227-332, e-mail: biuro@turystykaczluchow.eu